Odszkodowanie od biura podróży na podstawie Tabeli Frankfurckiej

Odszkodowanie od biura podróży na podstawie Tabeli Frankfurckiej

Tabela frankfurcka jest dokumentem opracowanym na zlecenie Izby Cywilnej Sądy Krajowego w Niemczech. Nie jest w Polsce dokumentem powszechnie obowiązującym, ale coraz częściej jest stosowana przez Sądy. Tabela ta stanowi pomoc przy ustalaniu wysokości odszkodowania w sporach konsumentów z biurami podróży.

Odpowiedzialność organizatora za wykonanie usług turystycznych

Warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych reguluje ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Zgodnie z artykułem 48 ust. 1 ustawy, organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych.

Jeśli usługa turystyczna jest wykonywana niezgodnie z umową np. zakwaterowanie w innym hotelu, pokój o niższym standardzie, brak animacji, pokój o mniejszym metrażu, brak widoku na morze itd., to podróżny powinien niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, zawiadomić o tym organizatora. Niezgodności powinny być usunięte przez organizatora. Jeżeli organizator turystyki nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków.

Ponadto podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego.

Wysokość odszkodowania

Dochodząc odszkodowania od biura podróży musimy wskazać jego wysokość. Jednak w jaki sposób oszacować wartość usługi, która została wykonana niezgodnie z umową? O ile jeśli w sytuacji, gdy podróżny został zakwaterowany w hotelu o niższym standardzie, podstawą wyliczenia odszkodowania mogło być porównanie cen w hotelach, to jak oszacować odszkodowanie za np. brak balkonu w pokoju, zakwaterowanie na innym piętrze, niedokładne sprzątanie czy hałas?

Właśnie w celu ujednolicenia zasad odpowiedzialności organizatorów usług turystycznych została opracowana Tabela Frankfurcka. Zawiera ona usługę, rodzaj wady i procentową wysokość odszkodowania jakie powinien otrzymać podróżny.

Składając reklamację i żądając odszkodowania należy wskazać konkretną kwotę. Najlepiej wyjaśnić na jakiej podstawie dokonaliśmy wyliczenia tej kwoty. Żądana kwota musi być zatem uzależniona od rodzaju i stopnia niezgodności oraz od czasu trwania niezgodności. Warto powołać się na konkretne zapisy z Tabeli Frankfurckiej.

Tabela Frankfurcka

Za niezgodności związane z noclegiem możemy żądać obniżenia ceny za np.:

 • różnicę w odległości od plaży 5%-15% ceny,
 • brak balkonu albo brak widoku na morze 5%-10% ceny,
 • brak własnej łazienki 15%-25%,
 • uszkodzenia w pokoju (pęknięcia, wilgoć itd.) 10%-50%,
 • robactwo 10%-50%,
 • hałas w dzień 5%-25%,
 • hałas w nocy 10%-40%.

Jeśli mamy zastrzeżenia co do wyżywienia, które było gwarantowane umową to możemy żądać obniżenia ceny w przypadku np.:

 • monotonnego jadłospisu 5% ceny,
 • zepsutych (nienadających się do spożycia posiłków) 20%-30% ceny,
 • braku posiłków – 50% ceny,
 • samoobsługi zamiast kelnera 10%-15%,
 • długiego czasu oczekiwania 5%-15%.

Jeżeli zgodnie z umową i ofertą mieliśmy zagwarantowane dodatkowe atrakcje czy udogodnienia to możemy żądać obniżenia ceny za np.

 • brak basenu lub zabrudzony basenu 10%-20% ceny,
 • brak leżaków czy parasoli przeciwsłonecznych 5%-10% ceny,
 • zanieczyszczoną plażę 10%-20% ceny,
 • brak plaży dla naturystów 10%-20% ceny,
 • brak klubów, dyskotek, animatorów 5%-15% ceny,
 • stratę czasu przez konieczną przeprowadzkę w tym samym hotelu ½ ceny podróży za jeden dzień a w przypadku przeprowadzki do innego hotelu – cena podróży za 1 dzień.

Tabela frankfurcka jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zobacz

Należy pamiętać, że oprócz odszkodowania podróżny może domagać się wypłaty zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie przysługuje za szkodę niemajątkową, czyli cierpienia fizyczne i psychiczne wynikające z niedogodności podczas imprezy turystycznej. Katalog sytuacji, które mogą powodować roszczenie o zadośćuczynienie jest otwarty i zależy od konkretnego przypadku. Są to wszelkie niedogodności, które powodują brak możliwości czerpania przyjemności z urlopu i zrelaksowania się.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowa i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego.