Jak sprawdzić czy zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe?

Jak sprawdzić czy zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe?

Nie możesz uzyskać od rodziny informacji czy zostało przeprowadzone postępowania spadkowe po zmarłym? Możesz w łatwy sposób sprawdzić to samodzielnie.

1. Sąd spadku

Jedną z możliwości jest skontaktowanie się z sądem spadku. (Sądem spadku jest co do zasady sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeżeli miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić to właściwy jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy. Jeśli sądu właściwego nie da się ustalić w powyższy sposób sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy).

Można zadzwonić bądź iść osobiście do biura obsługi interesanta w sądzie i zapytać czy toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Należy podać imię i nazwisko spadkodawcy albo osoby, która według naszej wiedzy mogła wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Pracownik sądu powinien spróbować wyszukać sprawę w systemie. Jeśli taka sprawa się toczyła to trzeba zapytać o sygnaturę sprawy i ją zapisać. Jeśli nie braliśmy udziału w sprawie to pracownik sądu nie może nam udzielić informacji o zapadłym rozstrzygnięciu ani udostępnić akt sprawy. Jednak można skierować do sądu pismo z prośbą o wyrażenie zgody na wgląd w akta sprawy – wskazując sygnaturę sprawy i opisując dlaczego możemy mieć interes w zaznajomieniu się z aktami np. dołączając akty stanu cywilnego, wskazujące na więzy rodzinne i pominięcie w postępowaniu.

2. Rejestr Spadkowy

Drugą z możliwości jest skorzystanie z wyszukiwarki Rejestru Spadkowego dostępnego na stronie internetowej – Rejestry Notarialne

W Rejestrze Spadkowym znajdziemy informacje o notarialnych aktach poświadczenia dziedziczenia sporządzonych po 01.03.2009 r. oraz sądowych stwierdzeniach nabycia spadku wydanych po 08.09.2016 r.

Rejestr Spadkowy jest dostępny bezpłatnie. Nie zawiera treści dokumentów, tylko informacje gdzie te dokumenty można odnaleźć. Aby uzyskać informacje należy wypełnić elektroniczny formularz podając PESEL spadkobiercy albo jego imię i nazwisko oraz datę urodzenia bądź datę zgonu.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowa i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa spadkowego.