Czy roszczenie o zachowek podlega dziedziczeniu?

Czy roszczenie o zachowek podlega dziedziczeniu?

Zachowek ma na celu ochronę interesów członków najbliższej rodziny spadkodawcy, przed niekorzystnymi dla nich rozporządzeniami majątkiem przez spadkodawcę. Jednak co się dzieje w sytuacji, gdy najbliższy członek rodziny spadkodawcy umiera niedługo po nim i nie zdąży wystąpić o należny mu zachowek?

Dziedziczenie roszczenia o zachowek

Osobami uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek i rodzice spadkodawcy, jeśli byliby powołani do spadku z ustawy.

Więcej o tym komu i kiedy przysługuje zachowek w innym wpisie.

Roszczenie o zachowek podlega dziedziczeniu, ale tylko przez określoną grupę osób. Zgodnie z art. 1002 Kodeksu cywilnego: „Roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy”.

Przykład: Umiera osoba A, która miała dzieci B i C oraz nie pozostawała w związku małżeńskim. Na mocy testamentu sporządzonego przez A, jedynym spadkobiercą po nim ma zostać C. Zatem osoba B, z uwagi na to że został pominięty w testamencie oraz nie otrzymał wcześniej żadnej darowizny od A, jest uprawniony do zachowku. Niestety B umiera niedługo po A. Osoba B nie sporządziła testamentu oraz pozostawiała małżonka i jedno dziecko. Roszczenie o zachowek po A dziedziczy tylko dziecko B, gdyż jest zstępnym A (wnuk).

Na należny zachowek zalicza się darowizny oraz wartość zapisu windykacyjnego dokonanego na rzecz uprawnionego do zachowku. Jeżeli uprawnionym do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, zalicza się na należny mu zachowek także zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz jego wstępnego.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowo i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa spadkowego.