Kiedy najemca może wypowiedzieć umowę najmu mieszkania zawartą na czas nieoznaczony?

Kiedy najemca może wypowiedzieć umowę najmu mieszkania zawartą na czas nieoznaczony?

Umowa najmu mieszkania może być zawarta na czas oznaczony np. na rok albo na czas nieoznaczony. Okres na jaki została zawarta umowa ma wpływ na późniejszą możliwość wypowiedzenia umowy przez najemcę.

Umowa najmu zawarta na czas nieoznaczony a możliwość wypowiedzenia

Umowa najmu mieszkania zawarta na czas nieoznaczony może zostać wypowiedziana przez najemcę z zachowaniem terminów umownych a w razie ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. Długość ustawowych terminów wypowiedzenia jest uzależniona od terminów płatności czynszu.

Najczęściej w umowie najmu strony ustalają, że czynsz będzie płatny co miesiąc. W takim przypadku najemca może wypowiedzieć umowę na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Gdyby czynsz był płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, wtedy najemca można wypowiedzieć umowę najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego. Gdyby zaś czynsz był płatny w krótszych niż miesiąc odstępach czasu – na trzy dni naprzód a gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Oczywiście najem może być również rozwiązany za porozumieniem stron. Jeśli zarówno najemca jak i wynajmujący zgadzają się na rozwiązanie umowy, z pominięciem terminów umownych albo ustawowych, to mogą rozwiązać umowę w każdym czasie.

Podsumowanie

Warto już na etapie poszukiwania mieszkania zastanowić się na tym, czy chcemy zawrzeć umowę najmu na czas oznaczony czy nieoznaczony.  Ma to bowiem wpływ na późniejszą możliwość wypowiedzenia umowy przez najemcę. Należy pamiętać, że przedstawione powyżej zasady odnoszą się do wypowiedzenia umowy przez najemcę. Wypowiedzenie umowy przez wynajmującego podlega dużo większym restrykcjom i jest ograniczone do przypadków wskazanych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

 


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowa i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego.