Sposób zarządu nieruchomością wspólną w „małej” i „dużej” wspólnocie mieszkaniowej

Sposób zarządu nieruchomością wspólną w „małej” i „dużej” wspólnocie mieszkaniowej Kupując mieszkanie warto zwrócić uwagę czy jest to lokal w ramach spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto lokal może należeć do „małej” albo „dużej” wspólnoty mieszkaniowej. Ma to znaczenie dla sposobu zarządzania
Czytaj dalej

Bonifikata od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

Bonifikata od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe uległo przekształceniu w prawo własności tych gruntów. Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji
Czytaj dalej