Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Galiszewska prowadząca działalność gospodarcza pod firmą Agnieszka Galiszewska Kancelaria Adwokacka, ul. Elektoralna 17c lok. 11, 00-137 Warszawa.

Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo co cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane będą przetwarzane przez czas nie dłuższy, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.