Częsta zmiana przepisów oraz wielość i obszerność aktów prawnych niejednokrotnie uniemożliwia osobom bez wykształcenia prawniczego samodzielne rozwiązanie problemu prawnego bądź występowanie przed sądami czy organami administracji.

Jeśli masz wątpliwości co do skutków prawnych zawieranej umowy, chcesz odstąpić od umowy albo ją wypowiedzieć bądź złożyć reklamację – skorzystaj z porady prawnej.

Planujesz złożyć pozew/wniosek albo jesteś pozwanym i chcesz złożyć odpowiedź na pozew? Adwokat może przygotować właściwe pismo procesowe.

Samodzielnie złożyłeś pozew/wniosek, ale chcesz żeby adwokat występował w Twoim imieniu na rozprawie?

Po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z klientem oraz przeanalizowaniu dokumentów możliwe będzie przedstawienie i wytłumaczenie klientowi stanu prawnego i jego sytuacji.

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia porady.