Jeżeli z uwagi na sytuację rodzinną, zawodową czy zawartą umowę musisz skierować sprawę do sądu, to powierz kompleksowe prowadzenie sprawy adwokatowi.

Prowadzę głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa mieszkaniowego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Zajmuję się również sprawami karnymi oraz gospodarczymi.

Kompleksowe prowadzenie sprawy obejmuje spotkania z klientem, analizę dokumentów i akt, sporządzanie pism procesowych, czuwanie nad przebiegiem sprawy i informowanie klienta o stanie sprawy oraz reprezentowanie klienta w sądzie.

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia spotkania.