Bonifikata od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

Bonifikata od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe uległo przekształceniu w prawo własności tych gruntów. Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji
Czytaj dalej