Pomoc w zakresie prawa administracyjnego obejmuje sprawy na etapie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Najczęstsze sprawy to:

  • wznowienie postępowań,
  • stwierdzenie nieważności decyzji,
  • podział nieruchomości,
  • scalenie i podział nieruchomości,
  • wywłaszczenie,
  • pozwolenie na budowę,
  • zmiana imienia lub nazwiska.

Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych, opracowywaniem opinii prawnych oraz reprezentowaniem klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej to zapraszamy do kontaktu.

Ostatnie artykuły