Pomoc w zakresie prawa cywilnego obejmuje sprawy na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Najczęstsze sprawy to:

  • roszczenia z umów np. o zapłatę, z tytułu niewykonania albo niewłaściwego wykonania umowy, rękojmia, gwarancja,
  • odszkodowania z tytułu szkody na osobie albo mieniu,
  • odszkodowania z umów ubezpieczenia, np. najem pojazdu zastępczego z OC sprawcy,
  • zadośćuczynienie np. za śmierć osoby najbliższej, za krzywdę w postaci cierpień wynikających z uszkodzenia ciała,
  • zasiedzenie,
  • zniesienie współwłasności,
  • eksmisja,
  • odwołanie darowizny.

Zajmuję się udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych, opracowywaniem opinii prawnych oraz reprezentowaniem klientów przed sądami.

Ostatnie artykuły w kategorii prawo cywilne: