Nasi adwokaci specjalizują się w sprawach z zakresu prawa cywilnego w Warszawie m.in.: sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie, odwołanie darowizny.

Czym jest prawo cywilne?

Prawo cywilne jest bardzo szeroką gałęzią prawa. Reguluje stosunki między podmiotami prawa prywatnego. Cechą charakterystyczną prawa cywilnego jest brak stosunku podporządkowania i możliwość autonomicznego kształtowania stosunków między podmiotami. Normy prawa cywilnego regulują niemalże wszystkie codzienne czynności.

Prawo cywilne dzieli się na wiele działów. Są ta np.:

 • część ogólna – zawierająca zasady i zagadnienia wspólne dla prawa cywilnego
 • prawo rzeczowe – regulujące prawo własności i jego ochronę, współwłasność, zasiedzenie, użytkowanie, służebności osobiste i gruntowe),
 • prawo zobowiązań – regulujące poszczególne rodzaje umów (m.in. sprzedaż, umowa o działo, umowa o roboty budowlane, zlecenie, najem i dzierżawa, pożyczka, darowizna), odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań,
 • prawo spadkowe – regulujące zasady dziedziczenia,

Gałęziami prawa cywilnego jest też prawo rodzinne, prawo pracy, prawo własności intelektualnej czy prawo handlowe.

Nie zastanawiamy się nad tym, że prawo cywilne reguluje wiele sprawa z naszego życia codziennego. Poczynając od uzyskania pełnoletności czy ubezwłasnowolnienia, przez nabycie własności ruchomości i nieruchomości, umowy zawierana np. sprzedaży zawierane na co dzień w sklepie oraz zasady reklamacji, umowy najmu mieszkania, pożyczki i darowizny aż do dziedziczenia.

Prawo cywilne jest niezwykle obszerne. Podejmowane czynności i zawierane umowy wywołują określone skutki prawne. Nieznajomość poszczególnych przepisów, może skutkować błędnymi decyzjami, dlatego też warto skorzystać z pomocy adwokata, aby uniknąć odpowiedzialności i strat finansowych w przyszłości.

Pomoc w zakresie prawa cywilnego obejmuje sprawy na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Najczęstsze sprawy z zakresu prawa cywilnego to:

 • roszczenia z umów np. o zapłatę, z tytułu niewykonania albo niewłaściwego wykonania umowy, rękojmia, gwarancja,
 • odszkodowania z tytułu szkody na osobie albo mieniu,
 • odszkodowania z umów ubezpieczenia, np. najem pojazdu zastępczego z OC sprawcy,
 • zadośćuczynienie np. za śmierć osoby najbliższej, za krzywdę w postaci cierpień wynikających z uszkodzenia ciała,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • eksmisja,
 • odwołanie darowizny.

Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych, opracowywaniem opinii prawnych oraz reprezentowaniem klientów przed sądami.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej to zapraszamy do kontaktu z adwokatem.

Ostatnie artykuły