Kto należy do kręgu spadkobierców ustawowych – zmiana przepisów od 15 listopada 2023 r.

Kto należy do kręgu spadkobierców ustawowych – zmiana przepisów od 15 listopada 2023 r. Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego dotyczyła m.in. ograniczenia kręgu spadkobierców ustawowych. Dotychczasowe zasady dziedziczenia przez małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa pozostają bez zmian. Nowelizacja obejmuje ograniczenie kręgu spadkobierców
Czytaj dalej

Podział majątku – od czego zacząć?

Podział majątku – od czego zacząć? Często po orzeczeniu rozwodu, małżonkowie muszą zmierzyć się z kolejną trudną sprawą, którą jest podział majątku wspólnego. W pierwszej kolejności należy ustalić co wchodzi w skład majątku wspólnego, jaka jest wartość składników majątku i w jaki
Czytaj dalej

Uciążliwy sąsiad we wspólnocie mieszkaniowej – co można zrobić?

Uciążliwy sąsiad we wspólnocie mieszkaniowej – co można zrobić? Mieszkanie w budynkach wielorodzinnych ma zarówno zalety, jak i wady. Jedną z wad może okazać się bliskość i uciążliwe zachowanie sąsiadów. Każdy z właścicieli jest uprawniony do korzystania z własnego lokalu oraz współkorzystania z
Czytaj dalej

Czy można wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Czy można wykupić mieszkanie spółdzielcze? Spółdzielnie Mieszkaniowe nadal w niektórych regionach Polski są właścicielami ok. 50% lokali mieszkalnych. Osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mogą wystąpić do spółdzielni mieszkaniowej o wykup lokalu a właściwie o przeniesienia własności lokalu. Zawarcie umowy przeniesienia
Czytaj dalej

Dziedziczenie mieszkania spółdzielczego

Dziedziczenie mieszkania spółdzielczego Wśród lokali spółdzielczych wyróżniamy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. W zależności od tego, które prawo przysługiwało spadkodawcy inaczej uregulowana jest możliwość dziedziczenia mieszkania spółdzielczego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – dziedziczenie Spółdzielcze własnościowe
Czytaj dalej

Czy wyjazd dziecka za granicę wymaga zgody obojga rodziców?

Czy wyjazd dziecka za granicę wymaga zgody obojga rodziców? Dziecko aż do uzyskania pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską. Podejmowanie decyzji w istotnych sprawach dziecka uzależnione jest od tego czy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom czy jej wykonywanie zostało ograniczony, bądź jeden czy oboje
Czytaj dalej

Kto może być uznany za niegodnego dziedziczenia?

Kto może być uznany za niegodnego dziedziczenia? Każda osoba może zdecydować, kto będzie powołany do spadku po jej śmierci. W tym celu należy sporządzić testament. Jeśli jednak spadkodawca nie sporządzi testamentu, to wtedy dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Aby wykluczyć z możliwości spadkobrania
Czytaj dalej

Czy umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania musi być zawarta w formie aktu notarialnego?

Czy umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania musi być zawarta w formie aktu notarialnego? W umowie przedwstępnej strony, czyli właściciel mieszkania oraz kupujący zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży (umowy przyrzeczonej) oraz określają wszystkie istotne elementy umowy.  Dla zawarcia umowy przyrzeczonej nie jest wymagana
Czytaj dalej