Pomoc w zakresie prawa pracy obejmuje sprawy na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Najczęstsze sprawy to:

  • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy z naruszeniem przepisów o wypowiedzeniu,
  • sprostowanie świadectwa pracy,
  • odszkodowanie, zadośćuczynienie z powodu mobbingu,
  • wzory umów i wypowiedzeń umów,
  • przygotowanie regulaminów.

Zajmuję się udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych, opracowywaniem opinii prawnych oraz reprezentowaniem klientów przed sądami.