Kto należy do kręgu spadkobierców ustawowych – zmiana przepisów od 15 listopada 2023 r.

Kto należy do kręgu spadkobierców ustawowych – zmiana przepisów od 15 listopada 2023 r.

Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego dotyczyła m.in. ograniczenia kręgu spadkobierców ustawowych. Dotychczasowe zasady dziedziczenia przez małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa pozostają bez zmian. Nowelizacja obejmuje ograniczenie kręgu spadkobierców spośród zstępnych dziadków spadkodawcy.

Zobacz również: Dziedziczenie ustawowe – kto dziedziczy po zmarłym?

Dotychczasowe przepisy

Dotychczas zgodnie z art. 934 Kodeksu cywilnego w braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypadał dziadkom spadkodawcy. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. W braku zaś zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Znowelizowane przepisy

Zgodnie ze zmienionym art. 934 Kodeksu cywilnego w braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek również przypada dziadkom spadkodawcy. Jednak jeżeli którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Jeżeli zaś dziecko któregokolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. W braku dzieci i wnuków tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Zatem na podstawie znowelizowanych przepisów, jeżeli którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, to udział spadkowy który by mu przypadał jego dzieciom i ewentualnie wnukom a nie również dalszym zstępnym.

Data wejścia w życie nowych przepisów

Znowelizowane przepisy weszły w życie w dniu 15 listopada 2023 r. Do spadków otwartych przed tą datą zastosowanie mają przepisy w dotychczasowym brzmieniu. Znowelizowane przepisy mają zastosowanie do spadków otwartych po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Podsumowanie

Ograniczenie kręgu spadkobierców ustawowych co do prawnuków i dalszych zstępnych dziadków spadkodawcy należy ocenić pozytywnie. W sytuacji gdy spadkodawca nie ma najbliższej rodziny, często do spadku po nim byli powołani krewni, z którymi nie łączyły go żadne więzi, bądź w ogóle ich nie znał. Nawet w sytuacji, gdy spadkodawca sporządził testament, to osoby należące do kręgu spadkobierców ustawowych muszą brać udział w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. W takich sytuacjach przeprowadzenie postępowania spadkowego jest bardzo utrudnione, gdyż trzeba odnaleźć członków bardzo dalekiej rodziny. Zatem nowelizacja przepisów przyczyni się do usprawnienia postępowań spadkowych, gdzie uczestnikami są członkowie dalekiej rodziny spadkodawcy.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowa i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego.