Uciążliwy sąsiad we wspólnocie mieszkaniowej – co można zrobić?

Uciążliwy sąsiad we wspólnocie mieszkaniowej – co można zrobić? Mieszkanie w budynkach wielorodzinnych ma zarówno zalety, jak i wady. Jedną z wad może okazać się bliskość i uciążliwe zachowanie sąsiadów. Każdy z właścicieli jest uprawniony do korzystania z własnego lokalu oraz współkorzystania z
Czytaj dalej

Czy można wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Czy można wykupić mieszkanie spółdzielcze? Spółdzielnie Mieszkaniowe nadal w niektórych regionach Polski są właścicielami ok. 50% lokali mieszkalnych. Osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mogą wystąpić do spółdzielni mieszkaniowej o wykup lokalu a właściwie o przeniesienia własności lokalu. Zawarcie umowy przeniesienia
Czytaj dalej

Dziedziczenie mieszkania spółdzielczego

Dziedziczenie mieszkania spółdzielczego Wśród lokali spółdzielczych wyróżniamy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. W zależności od tego, które prawo przysługiwało spadkodawcy inaczej uregulowana jest możliwość dziedziczenia mieszkania spółdzielczego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – dziedziczenie Spółdzielcze własnościowe
Czytaj dalej

Czy umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania musi być zawarta w formie aktu notarialnego?

Czy umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania musi być zawarta w formie aktu notarialnego? W umowie przedwstępnej strony, czyli właściciel mieszkania oraz kupujący zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży (umowy przyrzeczonej) oraz określają wszystkie istotne elementy umowy.  Dla zawarcia umowy przyrzeczonej nie jest wymagana
Czytaj dalej

Czy mieszkanie komunalne podlega dziedziczeniu?

Czy mieszkanie komunalne podlega dziedziczeniu? Z powodu wysokich cen na rynku nieruchomości wiele osób nie może kupić czy wynająć własnego mieszkania. Wtedy często zamieszkuje razem z rodzicami czy dziadkami. Najczęściej najemcami mieszkania komunalnego są rodzice czy dziadkowie. Czy mogą oni przepisać mieszkanie
Czytaj dalej

Współwłasność lokalu – jak głosować nad uchwałami we wspólnocie mieszkaniowej?

Współwłasność lokalu – jak głosować nad uchwałami we wspólnocie mieszkaniowej? Prawo własności mieszkania może przysługiwać kilku osobom. Jeśli zatem jest kilku właścicieli mieszkania to w jaki sposób mogą głosować nad uchwałami we wspólnocie mieszkaniowej? Co zrobić w sytuacji, gdy właściciele chcieliby oddać
Czytaj dalej

Sposób zarządu nieruchomością wspólną w „małej” i „dużej” wspólnocie mieszkaniowej

Sposób zarządu nieruchomością wspólną w „małej” i „dużej” wspólnocie mieszkaniowej Kupując mieszkanie warto zwrócić uwagę czy jest to lokal w ramach spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto lokal może należeć do „małej” albo „dużej” wspólnoty mieszkaniowej. Ma to znaczenie dla sposobu zarządzania
Czytaj dalej