Uciążliwy sąsiad we wspólnocie mieszkaniowej – co można zrobić?

Uciążliwy sąsiad we wspólnocie mieszkaniowej – co można zrobić? Mieszkanie w budynkach wielorodzinnych ma zarówno zalety, jak i wady. Jedną z wad może okazać się bliskość i uciążliwe zachowanie sąsiadów. Każdy z właścicieli jest uprawniony do korzystania z własnego lokalu oraz współkorzystania z
Czytaj dalej

Czy można wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Czy można wykupić mieszkanie spółdzielcze? Spółdzielnie Mieszkaniowe nadal w niektórych regionach Polski są właścicielami ok. 50% lokali mieszkalnych. Osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mogą wystąpić do spółdzielni mieszkaniowej o wykup lokalu a właściwie o przeniesienia własności lokalu. Zawarcie umowy przeniesienia
Czytaj dalej

Dziedziczenie mieszkania spółdzielczego

Dziedziczenie mieszkania spółdzielczego Wśród lokali spółdzielczych wyróżniamy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. W zależności od tego, które prawo przysługiwało spadkodawcy inaczej uregulowana jest możliwość dziedziczenia mieszkania spółdzielczego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – dziedziczenie Spółdzielcze własnościowe
Czytaj dalej

Czy umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania musi być zawarta w formie aktu notarialnego?

Czy umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania musi być zawarta w formie aktu notarialnego? W umowie przedwstępnej strony, czyli właściciel mieszkania oraz kupujący zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży (umowy przyrzeczonej) oraz określają wszystkie istotne elementy umowy.  Dla zawarcia umowy przyrzeczonej nie jest wymagana
Czytaj dalej

Kiedy najemca może wypowiedzieć umowę najmu mieszkania zawartą na czas nieoznaczony?

Kiedy najemca może wypowiedzieć umowę najmu mieszkania zawartą na czas nieoznaczony? Umowa najmu mieszkania może być zawarta na czas oznaczony np. na rok albo na czas nieoznaczony. Okres na jaki została zawarta umowa ma wpływ na późniejszą możliwość wypowiedzenia umowy przez najemcę.
Czytaj dalej

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie z powodu choroby w czasie epidemii

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie z powodu choroby w czasie epidemii Jeśli otrzymamy z sądu wezwanie do osobistego stawiennictwa, to mamy obowiązek przyjść do sądu w wyznaczonym terminie. Gdy świadek nie stawi się w sądzie i nie usprawiedliwi swojej nieobecności to sąd ukarze
Czytaj dalej

Kiedy najemca może wypowiedzieć umowę najmu mieszkania zawartą na czas oznaczony?

Kiedy najemca może wypowiedzieć umowę najmu mieszkania zawartą na czas oznaczony? Wiele osób swoje potrzeby mieszkaniowe zaspokaja zawierając umowę najmu mieszkania. Jak już znajdziemy ofertę wynajmu mieszkania, która odpowiada naszym wymaganiom rzadko kiedy wnikliwie czytamy umowę albo zastanawiamy się nad zapisami, które
Czytaj dalej

Czy mieszkanie komunalne podlega dziedziczeniu?

Czy mieszkanie komunalne podlega dziedziczeniu? Z powodu wysokich cen na rynku nieruchomości wiele osób nie może kupić czy wynająć własnego mieszkania. Wtedy często zamieszkuje razem z rodzicami czy dziadkami. Najczęściej najemcami mieszkania komunalnego są rodzice czy dziadkowie. Czy mogą oni przepisać mieszkanie
Czytaj dalej