Kto należy do kręgu spadkobierców ustawowych – zmiana przepisów od 15 listopada 2023 r.

Kto należy do kręgu spadkobierców ustawowych – zmiana przepisów od 15 listopada 2023 r. Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego dotyczyła m.in. ograniczenia kręgu spadkobierców ustawowych. Dotychczasowe zasady dziedziczenia przez małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa pozostają bez zmian. Nowelizacja obejmuje ograniczenie kręgu spadkobierców
Czytaj dalej