Czy wyjazd dziecka za granicę wymaga zgody obojga rodziców?

Czy wyjazd dziecka za granicę wymaga zgody obojga rodziców? Dziecko aż do uzyskania pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską. Podejmowanie decyzji w istotnych sprawach dziecka uzależnione jest od tego czy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom czy jej wykonywanie zostało ograniczony, bądź jeden czy oboje
Czytaj dalej