Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka?

Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka?

Osoba pełnoletnia sama może decydować o tym czy chce przyjąć spadek czy go odrzucić i złożyć stosowne oświadczenie. Jednak dziecko nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie może samodzielnie podjąć decyzji w sprawie spadku.

Na rodzicach ciąży obowiązek sprawowania z należytą starannością zarządu majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jednak rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Nie mogą również wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Należy pamiętać, że czynności wykraczające poza bieżące administrowanie majątkiem dziecka i nie mające na celu jedynie przysporzenia na rzecz małoletniego będą wymagały zgody sądu opiekuńczego. Czynność dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna. Dlatego zawsze należy ustalić czy planowana czynność nie stanowi czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu.

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

Jedną z czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka jest odrzucenie spadku w jego imieniu. Zatem na odrzucenie spadku trzeba uzyskać zgodę sądu opiekuńczego.

W celu uzyskania zgody, należy złożyć wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego. Sądem właściwym będzie sąd wg. miejsca zamieszkania małoletniego (czyli miejsca zamieszkania rodzica sprawującego władzę rodzicielską). We wniosku należy napisać na jaką czynność sąd ma wyrazić zgodę oraz uzasadnić celowość planowanej czynności. W przypadku zgody na odrzucenie spadku należy wykazać, że np. w skład spadku wchodzą znaczne długi, wartość stanu czynnego spadku jest niższa niż długi itp.

Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku przez małoletniego może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym rodzice dowiedzieli się o tytule powołania dziecka do spadku. Jeśli wcześniej któreś z rodziców złożyło oświadczenie o odrzuceniu spadku, to dzień złożenia tego oświadczenia traktowany jest jako dzień, w którym rodzic dowiedział się o powołaniu do spadku swojego dziecka.

Dla zachowania 6-cio miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia, należy wystąpić w tym czasie do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Nie złożenie wniosku w tym terminie pozbawia rodziców możliwości złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Jeżeli postanowienie o wyrażeniu zgody na odrzucenie spadku uprawomocni się przed upływem 6-cio miesięcznego terminu, to rodzic do końca tego terminu może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Jeśli postanowienie uprawomocni się po upływie tego terminu, to rodzic powinien niezwłocznie złożyć oświadczenie. Oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego można złożyć przed sądem albo przed notariuszem.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowo i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa spadkowego.