Zwrot wydatków na posiłki i napoje w przypadku opóźnienia lotu

Jeśli lot jest opóźniony, przewoźnik powinien zapewnić pasażerom posiłki i napoje.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 przyznaje minimalne prawa pasażerom w przypadku opóźnienia lotu, odwołania lotu i odmowy przyjęcia na pokład. Przepisy rozporządzenia ułatwiają i ujednolicają zasady pomocy pasażerom.

W przypadku opóźnienia lotu podstawowym obowiązkiem przewoźnika jest przekazanie pasażerowi pisemnej informacji o przepisach dotyczących odszkodowania i pomocy, przysługujących zgodnie z rozporządzeniem.

Jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowego startu:

  • o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1500 kilometrów; lub
  • o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 kilometrów; lub
  • o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów,

pasażerowie powinni otrzymać od przewoźnika lotniczego posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. Pasażerowie mają również prawo do kontaktu – bezpłatnie przysługują dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

Co może zrobić pasażer w sytuacji, gdy przewoźnik nie zapewni posiłku i napojów?

Pasażer może sam kupić posiłki i napoje na lotnisku bądź w samolocie a następnie żądać zwrotu wydatków.

Przewoźnik powinien zapewnić pasażerom posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. Musimy zatem mieć na uwadze, że przewoźnik nie ma obowiązku zwrócić nam wydatków za część zakupów, jeśli uzna je za nadmierne.

Pamiętaj o tym, aby zachować paragon na zakupy.

W pierwszej kolejności należy złożyć reklamację u przewoźnika. Wiele linii lotniczych zapewnia możliwość złożenia reklamacji za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Należy podać swoje dane osobowe, adres do kontaktu, datę i numer lotu, lotnisko wylotu i przylotu, wskazać czego się domagamy i dołączyć dokument potwierdzający poniesione koszty (dlatego warto zachować paragon).

Jeśli przewoźnik nie uwzględni naszej reklamacji i nie zwróci poniesionych wydatków albo w terminie 30 dni nie uzyskamy żadnej odpowiedzi od przewoźnika, można wystąpić ze skargą do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Złożenie skargi do Prezesa ULC jest możliwe dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.

Do skargi należy dołączyć:

  • kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika,
  • kopię odpowiedzi udzielonej przez przewoźnika na reklamację, a jeśli nie otrzymaliśmy odpowiedzi to należy wskazać, że przewoźnik nie odpowiedział w terminie na reklamację dołączając np. potwierdzenie odbioru listu z reklamacją,
  • kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot.

Prezes ULC wydaje decyzję administracyjną, w której określa zakres naruszenia i termin jego usunięcia, czyli np. wskazuje kwotę należnego odszkodowania i termin jego zapłaty.

Od decyzji Prezesa ULC przysługuje skarga do sądu administracyjnego.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowa i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego.