Koronawirus a zwrot opłat za wycieczkę odwołaną przez biuro podróży

Koronawirus a zwrot opłat za wycieczkę odwołaną przez biuro podróży

W poprzednim wpisie omówiliśmy uprawnienie podróżnego do odstąpienia od umowy, w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności. Czy biuro podróży powinno czekać na decyzję podróżnego? Jakie uprawnienia przysługują podróżnemu, gdy to biuro podróży odwoła wycieczkę?

Rozwiązanie umowy o udział w imprezie turystycznej

Oczywiście biuro podróży bez ponoszenia odpowiedzialności z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia, w przypadkach określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej.

Rozwiązanie umowy jest możliwe, gdy:

1. liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:

  • 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
  • 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
  • 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni,

2. organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

W przypadku odwołania imprezy turystycznej i rozwiązania umowy, z powołaniem na jedną z okoliczności wskazaną powyżej, biuro podróży zobowiązane jest do pełnego zwrotu wpłat dokonanych przez podróżnego. Biuro podróży nie jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia z powodu rozwiązania umowy.

Biuro podróży powinno dokonać zwrotu wszelkich opłat i wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności

Niewątpliwie za nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami może być uznane występowania epidemii w rejonie, do którego miała odbyć się wycieczka. Restrykcje co do przekraczania granic, konieczność odbycie kwarantanny, ograniczenia w ruchu lotniczym również należy zaliczyć do okoliczności, które uniemożliwiają realizację wycieczki. Ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 uzasadnia rozwiązanie przez biuro podróży umowy o udział w imprezie turystycznej.

Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności mogą występować zarówno w docelowym miejscu podróży, w miejscu w którym ma się rozpocząć podróż jak i w miejscach przez które ma się odbywać podróż.

Okoliczności te obejmują działania wojenne, terroryzm, zagrożenia dla zdrowia ludzi, katastrofy naturalne czy warunki pogodowe, uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego.

Oczywiście biuro podróży, zamiast rozwiązania umowy może zaproponować zmianę terminu wyjazdu lub kierunku wycieczki. Jeśli taka propozycja odpowiada podróżnemu, to można dokonać zmian w umowie.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowa i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z usług naszej Kancelarii.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego.