Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zawierając związek małżeński, często jeden z małżonków – zwykle kobieta, decyduje się na zmianę nazwiska na nazwisko męża albo na połączenie noszonego nazwiska z nazwiskiem męża. Wspólne nazwisko pozwala na podkreślenie więzów rodzinnych. Jednak po rozwodzie, często małżonek, który zmienił nazwisko chciałby wrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

Nazwisko po ślubie

Przed zawarciem związku małżeńskiego, przyszli małżonkowie powinni złożyć przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenie, jakie nazwisko będą nosić zarówno oni, jak i ich dzieci.

Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć swoje nazwisko z dotychczasowym nazwiskiem drugiego małżonka.

Jeśli małżonkowie nie złożą oświadczenia w sprawie nazwiska, to każdy z małżonków zachowa swoje dotychczasowe nazwisko.

Orzeczenie rozwodu a zmiana nazwiska

W dniu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego dochodzi do ustania małżeństwa między stronami. Ustawodawca przewidział uproszczony tryb zmiany nazwiska dla rozwiedzionego małżonka.

Małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może wrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. W tym celu, należy w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, złożyć oświadczenie przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem. Oświadczenie musi być złożone osobiście przez zainteresowanego małżonka.

Uprawnienie do powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, jest uprawnieniem o charakterze ściśle osobistym. Zatem tylko małżonek, który w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmienił nazwisko, może podjąć taką decyzję. Drugi z małżonków nie ma uprawnienia, żeby zainicjować powrót byłego małżonka do wcześniej noszonego nazwiska.

Po upływie 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego uprawnienie do zmiany nazwiska wygasa. Nie ma możliwości przywrócenia tego terminu.

Jeśli małżonek, który w wyniku zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, nie złoży oświadczenia w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, to pozostaje możliwość wystąpienia o zmianę nazwiska na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Więcej informacji o zmianie imienia i nazwiska w artykule: Zmiana imienia lub nazwiska


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowa i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.